News

11. setkání

Multilaterální projekt Comenius

11. mezinárodní setkání

Místo setkání: Primary school, Plateia Mikras Asias, Edessa, Greece

Datum: 2.6. –   6. 6. 2014

Popis mobility: Dvouletou práci na projektu Comenius jsme zakončili v řeckém městečku Edessa nacházející se asi 90 km od Thessaloniki. Našeho setkání se zúčastnily všechny partnerské země v počtu 28 učitelů a 66 žáků. Řečtí přátelé pro nás připravili pestrý program spojený s kulturou, dějinami, sportem a ochutnávkou místních pokrmů. Ve škole nás uvítal pan ředitel, zhlédli jsme vystoupení řeckých žáků, seznámili se s celým pedagogickým sborem. Hlavním programem byla realizace dětských olympijských her na místním stadionu. Začaly oficiálním zahájením – průvodem mladých sportovců, zapálením olympijského ohně a řeckou hymnou. Žáci soutěžili v pěti disciplínách (fotbal, dodgeball, hod míčkem, štafeta, přetahování lanem). Všichni sportovci byli odměněni pamětním diplomem a věnečkem z olivových větviček.                                

   Řečtí kolegové nás také vtáhli do historie své země. Navštívili jsme místo staré Edessy a klášter Timios Prodromos vybudovaný na skalním útesu s vyhlídkou na řeku. Líbila se nám prohlídka archeologické památky Vergina, kde se nacházejí neporušené královské hrobky patřící Filipovi II. a dalším příslušníkům královské rodiny. K vidění byly zbraně, nádoby, šperky a mnoho jiných pokladů. Velmi zajímavý byl výlet do posvátného města starověkých Makedonců na severu Řecka zvaném Dion. Procházeli jsme mezi vykopávkami s dosud ohraničenými obrysy domů, obchodů a cest, obdivovali zachovalé mozaiky.

   Náročné dny byly spojeny s relaxací. Koupali jsme se v horkých minerálních vodách v přírodních termálních lázních. Jedno odpoledne jsme prožili na pláži Paralia Katarini a užili si koupání v moři. Při závěrečné večeři s tradiční řeckou hudbou jsme se velmi dobře bavili a zároveň se i loučili.

Děkujeme řeckým partnerům za uspořádání posledního milého setkání.

Setkání v Turecku

10. mezinárodní setkání

místo:  Primary school, 2041 sokak Aziz Nesin Bulvari No 16 Karsiyaka, Izmir, Turkey

Datum:  21. 4. – 25. 4. 2014

Popis mobility:  Naše předposlední mezinárodní setkání se uskutečnilo u tureckých partnerů v přímořském  městě Izmir. Návštěva školy začala slavnostním přivítáním ředitelem školy a učitelským sborem. Následně nás studenti provedli školní budovou a seznámili nás s místními školními poměry. Prohlédli jsme si jednotlivé třídy, pracovny, tělocvičnu, jídelnu. Zúčastnili jsme se vyučovacích hodin, pohovořili s učiteli i s dětmi o školních zvyklostech a porovnávali si je.

                        Jelikož jsme do Turecka přicestovali v době oslav Národní suverenity - vzpomínka na zakladatele tureckého státu Atatürka a Dne mládeže a sportu, zhlédli jsme úžasná hudební a taneční vystoupení, která svátek doprovázela. Žáci, oblečeni v místních krojích, nám předvedli regionální tance. Ve škole, na domech i v ulicích jsme obdivovali výzdobu k oslavám. Všude vlajky a fotografie Mustafa Kemala  Atatürka -  tureckého  vojevůdce a státníka, zakladatele a prvního prezidenta Turecké republiky (1923). Oslavy jsme zažili i v ulicích města Izmir.

                        Turecko je pro nás země poměrně vzdálená, proto jsme ocenili, že nám turečtí partneři ukázali i kulturní památky. Navštívili jsme snad nejznámější tureckou památku Efes – 600 l. před naším letopočtem byl velmi významným přístavním městem, starobylou vesničku Sirince, Selcuk a rybářské městečko Foca. Úžasná byla projížďka lodí kolem ostrůvků i  oběd -  čerstvě ulovená ryba se salátem. Ostatně turecká kuchyně nám chutnala všude skvěle.

                        Děkujeme tureckým učitelům za výbornou organizaci, přátelské přijetí a laskavou péči.

 

Tomelilla

Multilaterální projekt Comenius

9. mezinárodní setkání

Místo setkání: Primary school, Lindesborgsvägen 13, Tomelilla, Sweden

Datum: 3. 3. –   7. 3. 2014

Popis mobility: Výjezdy k našim partnerům jsme v letošním roce zahájili návštěvou švédského městečka Tomelilla, které se nachází nedaleko významného přístavu Ystad. Zde jsme byli ubytováni. Všichni zúčastnění přiletěli nejprve na dánské letiště v Copenhagenu a pokračovali vlakem po mostě přes Öresund na švédské území. První automobily a vlaky po něm přejely v roce 2000.

   Švédské děti nás přivítaly milými vystoupeními ve školní tělocvičně. Následně žáci prováděli jednotlivé návštěvníky po škole a podávali informace v anglickém jazyce. Stravovali jsme se ve školní jídelně společně s dětmi. Odpoledne proběhla první část meetingu. Hodnotily se dosavadní splněné aktivity, především doplnění webových stránek a závěrečného produktu – kalendáře.

   Následující den jsme navštívili výuku ve třídách, hovořili s dětmi, anglické učitelky vyučovaly v mateřském jazyce a zástupci italské školy uvařili s dětmi ravioly. Později nás ředitelka švédské školy seznámila se školním vzdělávacím systémem, vyměnili jsme si zkušenosti a pohovořili o rozdílech ve školství v jednotlivých zemích. V průběhu druhé části pracovního meetingu nás navštívila reportérka místního tisku. Krátká reportáž o projektu Comenius vyšla následující den v novinách. Tentokrát jsme projednávali závěrečné Olympijské hry v řecké Edesse a návštěvu u tureckých partnerů. Švédští učitelé pro nás připravili zajímavé odpoledne – vyzkoušeli jsme si střelbu na virtuální divokou zvěř, jízdu na dvojkolovém vozítku značky Segway a večeři připravenou z místních specialit. Vše chutnalo skutečně výborně.

Třetí den jsme poznávali okolí. Nejprve jsme navštívili malý přístav Kaseberga, který je vyhlášeným rybářským střediskem. Vystoupali jsme na kopec a viděli pravěkou švédskou observatoř Ales stenar, Alesovy kameny - umístěnou na útesu nad Baltským mořem. Tvoří ji 59 různě vysokých kamenů uspořádaných do obrysu lodě. Jejich výška se pohybuje mezi 8 až 20 metry a každý z nich váží kolem 1800. Učarovala nás pravá švédská příroda a nádherné výhledy na moře. Podobný zážitek jsme měli při nenáročné turistice v Národním parku Stenshuvudu. Vystoupali jsme na dva vrcholky a byli odměněni překrásnými pohledy na moře i okolní krajinu. Přestože byl začátek března, připravili pro nás švédští partneři překvapení v podobě pikniku na pobřeží. Grilovali jsme párky a výborně se bavili. V průběhu dne jsme ještě navštívili městečko Simrishamn a moštárnu v Kiviku. Na těchto místech jsme měli možnost nakoupit suvenýry a ochutnat místní speciality – různé druhy moštů, marmelád,… Asi největším a nejmilejším zážitkem pro všechny bylo pozvání učitele Fredrika do jeho domu na večeři. Měli jsme možnost prohlédnout si jeho dům postavený kolem roku 1900, nasát jeho atmosféru a ochutnat výborné jídlo z kuchyně Fredrikovy manželky Colin. Všichni jsme se výborně bavili, večerem nás provázel smích a pohoda.

   Děkujeme celému švédskému týmu za jejich pohostinnost a otevřenost.

Návštěva Anglie

Multilaterální projekt Comenius

8. mezinárodní setkání

Místo setkání: Primary school, Widnes, Velká Británie

                           Primary school, Llandudno, Wales, Velká Británie

                                  

Datum : 7.10. – 11.10. 2013

Popis mobility: Letošní návštěvy partnerských škol v rámci projektu Comenius jsme zahájili výjezdem do Velké Británie, kde nás hostily dvě tamější základní školy ve Widnes v Anglii a v Lladudnu ve Walesu. Z mého pohledu tradičně dokonalá organizace, velmi srdečné přijetí a skvělá péče. Měli jsme opět možnost poznat prostředí partnerských škol, způsoby výuky, tradice a zvyky těchto zemí, vyzkoušet si své schopnosti komunikovat v cizím jazyce. Učitelé se nám plně věnovali. Porovnávali jsme společně školské systémy a vyměňovali si zkušenosti a nápady. Zážitkem pro nás bylo i společné stravování v místních jídelnách - ochutnávka anglických školních obědů. Školami nás prováděly šikovné žákyně. Děti na obou školách nám připravily uvítací vystoupení, při kterém nám předvedly především jejich hudební i pěvecké dovednosti a seznámily nás s připravenými prezentacemi jednotlivých partnerských zemí. Učitelé z každého státu spolupracovali s anglickými dětmi na zvolených aktivitách. Čeští učitelé si povídali s dětmi o České republice. Děti měly plno otázek, byly velmi vstřícné a komunikativní.

       Na společném setkání byly prodiskutovány úkoly, jež nás v následujícím období čekají (kalendář, dotazník, doplnění webových stránek, sportovní aktivity, projekt na téma „Jídlo a sport v umění“, komunikace mezi žáky). Podrobně se hovořilo o mobilitách ve Švédsku, Turecku a především o závěrečných olympijských hrách v Řecku. Ve zbývajícím čase jsme navštívili místní historické zajímavosti – hrad krále Edwarda I. v Conwy, prošli jsme se po přístavním městě Liverpoolu, po nádherném městečku Chesteru i přímořském Llandudnu. Večery byly vyplněny společnými večeřemi. Při nich jsme se nejen bezvadně bavili, ale i ochutnali místní tradiční speciality.

       Z celého pobytu si všichni odvážíme nezapomenutelné dojmy. Nejen, že jsme poznali další kus světa, kam bychom se jinak neměli třeba ani možnost podívat, ale také jsme si našli nové přátele.

Velmi děkujeme všem učitelům i žákům z Velké Británie za připravený program a velmi milé přijetí.